Başlangıç ve Bitiş Tarihi
12.05.2017- 12.05.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
EuroStudent Anketi Hakkında

Avrupa ülkelerindeki öğrencilerle aynı platformda söz sahibi olmak ve yeni eğitim politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmak ister misin?

EUROSTUDENT projesi kapsamında hazırlanan aşağıda linki verilen anket ile Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

EuroStudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.eurostudent.eu/ web sayfasından erişilebilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda verilen anketi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri doldurarak ankete katkıda bulunabilir.

 http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1

Bilgilerinize Sunulur.