Başlangıç ve Bitiş Tarihi
11.01.2018- 25.01.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
19.12.2017 Tarihli Üniversitemiz Akademik Personel Alım İlanı Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuçları
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Yabancı Diller Yüksekokulu


Resimleri büyük görüntülemek için üzerine tıklayınız

TÖMER
Proje Ofisi
Siyasal Bilgiler FakültesiKazanan Adaylara Ayrıca Bir Duyuru Yapılmayacak Olup Bu Sayfada Yapılan Duyuru Tebligat Niteliğindedir

Kazanan adayların aşağıda yazılı belgeleri hazırlayarak 25 Ocak 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar atandıkları birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Aslı veya kurum tasdikli öğrenim belgesi (lisans, yüksek lisans, doktora)
2- Sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü devlet hastanesi ya da özel hastane) (naklen geleceklerden istenmez)
3- Sabıka kayıt belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
4- Askerlik durum belgesi (terhis belgesi ya da askerlikle ilişiğinin olmadığına dair askerlik şubesinden alınacak belge) (naklen geleceklerden istenmez)
5- İkametgah belgesi (naklen geleceklerden istenmez)
6- Nüfus Cüzdan fotokopisi
7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (3 adet)
8- Fotoğraf (6 adet)
9- Ortaöğrenimde hazırlık okunmuş ise bunu gösterir onaylı belge (naklen geleceklerden istenmez)
10- Şu an bir kamu kurumunda çalışmakta olup naklen atanacaklar için onaylı hizmet cetveli (ilk defa atanacaklar için istenmez)