Başlangıç ve Bitiş Tarihi
31.12.2018- 21.01.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
KPSS-2018.2 Tercih Kılavuzu ile Üniversitemiz Kadrosuna Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

KPSS-2018/2 tercih kılavuzu ile Üniversitemize yerleştirilmiş olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 21/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Bu duyuru adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
1- Atanma isteğine dair dilekçe (adres ve iletişim numaralarını belirten)
2- 6 adet Fotoğraf (son altı ayda çekilmiş).
3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı.
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
5-Sağlık Kurulu Raporu (Memur olarak görev yapmasında engel bulunmadığını belirtir, tam teşekküllü devlet hastanesinden).
6-Sabıka kaydı belgesi.
7- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.
8- Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
9- Mal bildirim formu (Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığı web sitesinden alınabilir)
10- 3 adet Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığı web sitesinden alınabilir)
11- Daha önce Kamu Kurumunda çalışılmış ise hizmet belgesi.