Başlangıç ve Bitiş Tarihi
06.02.2019- 13.02.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
08:00 - 17:00
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Kabul Edilen Teşvik Puanları Kesin Listesi