ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 
Misyonumuz; Bilginin, bilimsel üretim-tüketim döngüsü içinde yeniden üretilip tüketildiği bilinciyle; eğitim ve öğretim amaçları yanında araştırmak, öğretmek; toplumun tüm katmanlarına ve evrensel bir anlayışla insanlığa hizmet etmektir.
 
Vizyonumuz; Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır.
 
Kalite Hedefimiz; Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında etkin, verimli; ulusal ve uluslararası bilinirliği ve akademik saygınlığı hedeflemiş, tüm paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir.
 
DEĞERLER

Bilimsel
İnsan Merkezli
Hizmet Odaklı
Adaletli ve Güvenilir
Tarafsız ve Şeffaf
Yenilikçi ve Değişime Öncü
Sosyal Sorumluluk Sahibi
Açık İletişim ve Tutarlı Davranış
Rehberlik ve Motivasyon
Sorgulayan
Hür İrade
Araştırmacı ve Girişimci

 
HEDEFLER

Öğrenci kariyer merkezi
Uygulamalı eğitim imkanı
Tüm öğrencilere etkin staj fırsatı
Mezunları takip sistemi
Yüksek lisans ve doktora çeşitliliği
Uluslararası eğitim projelerine katılım
Eğitimde kalite güvencesinin geliştirilmesi
Uluslararası üniversitelerle uyumlu ders programları
Öğrencilerin öğretim elemanları ile ortak proje yapımı
Öğrencilere uluslararası değişim programlarına katılım imkanı