Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Genel Bilgiler
Genel
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde, kamu mali yönetimi ve kontrolü hizmetlerini yerine getirmekte ve Rektörlük ve harcama birimlerine danışmanlık yapmaktır.

Misyon
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin, saygın üniversitelerden biri haline gelmesi için kamu mali yönetimi ve kontrolü hizmetlerini yerine getirmek.

Vizyon Sonuç odaklı çalışarak Üniversitemizin saygın üniversitelerden biri haline gelmesinde pay sahibi olmak.

Kuruluş
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı, Üniversitemizin kuruluşundan sonra 2012 yılında faaliyetine başlamıştır.