Genel Sekreterlik Genel Bilgiler

Genel
Genel Sekreterlik Üniversitemiz idari birimlerinin koordinasyonundan Rektöre karşı sorumludur.
Misyon
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalışmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluşturmak, akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlar karşısında hızlı, etkin ve çağdaş çözümler üretmektir.
Vizyon
Nitelikli, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, kaynakları etkin ve verimli kullanılabilen, kendini sürekli olarak yenileyen, geliştiren personel ile mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak kamu yararını her zaman ön planda tutan, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda görev yapmak.
Birim Kalite Politikası 
Birimimiz, Üniversitemizin tüm idari birimlerinde motivasyonu arttırmayı, Üniversitemiz kaynaklarını ve özellikle bilgi teknolojileri ile zamanı etkili, ekonomik ve verimli kullanarak, sürekli gelişmeyi, iyileştirmeyi, öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir.
Birim Kalite Hedefleri
 1)Bir yıl içerisinde Üniversitenin idari birimlerinin verimli ve koordineli bir biçimde çalışmasını sağlayarak idari personelin en az %90’ının memnuniyetini sağlamak
2)Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli nitelikte idari personel yapısına ulaşmak için her yıl en az 2 defa hizmet içi eğitim düzenlemek
3)Yılda en az iki defa düzenlenen sosyal etkinliklerle Üniversite çalışanlarının kaynaşmasını sağlamak.