Genel Sekreterlik Görev Tanımları

  • Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
  • Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
    Görevleri;
  • Birimlerin verimli, düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek
  • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.