Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Misyon
Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımızda, genel olarak planlama, uygulama ve denetim sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kamu kaynaklarının rasyonel kullanımına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Vizyon
Evrensel kalite ve standartlarda yapılar üreten, doğrudan ve açık iletişime, kişi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan, buna uygun iş ortamı oluşturan, iş etiği ve dürüstlükten ödün vermeyen, kullanıcı odaklı fonksiyonel binalar planlayan ve inşa eden, çalışanları ile barışık bir daire başkanlığı olmaktır. 

Personel Durumu
Başkanlığımızda teknik personel olarak;
1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Mimar, 3 Tekniker, 1 Teknisyen bulunmaktadır.
İdari kadrolarda ise 2 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 Hizmetli bulunmaktadır.