Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri;
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde yapılacak bina ve tesislerin planlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak uygulamak,
 • Yatırım programına yönelik ilgili tüm sektörlerdeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak,
 • Yapılmasına karar verilen bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerinin hesaplamalarını yapmak,
 • İhale dosyalarını, idari ve teknik şartnameleri hazırlamak, 
 • Yatırım projeleri ve bakım onarımla ilgili ihaleleri yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Tüm inşaat ve bakım onarım işlerini kontrol etmek, teknik şartnamelere, fen ve sanat kurallarına göre yapılmasını sağlamak,
 • Tüm inşaatların iş programları doğrultusunda yapılıp, süresinde bitirilmesini sağlamak,
 • Müteahhit hakedişlerini düzenlemek,
 • Geçici ve Kesin Kabul İşlemlerini yapmak,
 • Kesin hesapları düzenlemek,
 • Tamamlanan ve onarım ihtiyacı oluşan binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek,
 • Yerleşkenin çevre düzenleme, peyzaj çalışmalarını projelendirmek ve uygulamalarını yapmak,
 • İhtiyaç olması halinde arazi kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,
 • Yerleşkenin tüm alt yapı çalışmalarını planlamak, projelendirmek ve uygulamak.